Agersø Kro henviser ved alle bestillinger til - HORESTA´S - generelle afbestillingsregler som ses her: 

Stk. 1.
Afbestilling af hele kurser eller konferencer skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse.
Stk. 2.
Ved afbestilling af hele kurser eller konferencer senere end 4 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller pligtig til at erstatte Kroens tab - dog max. 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.
Stk. 3.
Reduktion på op til 35% i antallet af deltagere, skal meddeles skriftligt til Kroen senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i Stk. 2.
Kroen vil bestræbe sig på at udleje de omfattede faciliteter til anden side, hvorved erstatningspligten for det annullerede arrangement vil bortfalde helt eller delvist.
Stk. 4.
Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser udenfor Kroens kontrol, berettiger Kroen til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger Kroen til tilsvarende prisforhøjelser.

Øvrige bestillingsbestemmelser, med mindre anden skriftlig aftale foreligger:
Bestilleren er overfor Kroen ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.
Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage.

 

 

© Copyright 2021 | Agersø Kro | Egholmvej 2 - 4 | 4244 Agersø | Tlf: +45 5819 8003 | info@agersoekro.dk  |  Powered by: Webex ApS